Puc sol·licitar la bestreta de les rendes impagades en cas de declaració de sinistre per impagament durant l’Estat d’Alarma?

En el cas d’impagament, per sol·licitar la bestreta de les rendes impagades haurà de presentar-se el justificant de que la demanda ha estat presentada i la firma del document de compromís d’inici d’actuacions judicials que adjuntem.

Si l’assegurat no vol o no pot realitzar el poder notarial per plets a favor del procurador, es pot presentar la demanda indicant que l’apoderament es realitzarà apud acta.

Si aquestes accions són realitzades dins dels tres primers mesos d’impagament procedirà la bestreta de rendes.

Podeu obtenir un model del document de compromís d’inici d’accions prement aquí.