Per què necessito una assegurança de casa meva, si ja existeix una assegurança a la Comunitat on visc?

Perquè la pòlissa de la teva Comunitat no et cobreix tots els danys particulars al teu habitatge, ni tampoc els danys que tu o les persones que convisquin amb tu puguin causar a altres persones.