L’assegurança de Comunitat, respon pels actes del President i/o de la Junta de Veïns?

Sí. La nostra pòlissa comunitària cobreix els danys i perjudicis que el President i la resta de membres de la Junta puguin causar degut als actes o omissions en l’acompliment dels seus càrrecs.