En quin moment haig de declarar a la Companyia un sinistre si el meu llogater o inquilí no em paga el lloguer?

El sinistre s’haurà de comunicar als 45 dies de produir-se l’impagament, o a la segona mensualitat retornada.