En quins casos es pot fer ús de la garantia de Defensa Jurídica Familiar?

Principalment, en casos de defensa penal, de reclamació de danys d’origen no contractual que hagi sofert l’Assegurat, de defensa en infraccions administratives relacionades amb l’habitatge, defensa dels interessos de l’assegurat relacionats amb contractes laborals, de serveis, sobre coses mobles i relacionats amb el servei domèstic. També posem a la disposició de l’Assegurat un advocat perquè li informi telefònicament en prevenció de qualsevol litigi, a través del número de telèfon 93.707.97.00 / 91.831.54.96.