Puc sol·licitar la devolució de la prima no consumida si els llogaters abandonen l’habitatge abans d’acabar l’anualitat?

En cas que es rescindeixi el contracte de lloguer durant les dues primeres anualitats de l’assegurança retornem la part proporcional de prima no consumida, amb un màxim de 6 mesos i sempre que no s’hagin declarat sinistres. A partir de la renovació del tercer any retornem la totalitat de la prima no consumida de l’anualitat en curs, sempre que no s’hagin declarat sinistres. Per a això s’haurà d’adjuntar la rescissió del contracte de lloguer signat per les parts.