Em queden cobertes les despeses del “camió cuba” (desembús de canonades)?

Sí, en el cas de tenir contractada aquesta garantia. Cobrim fins a 500 € per any, pels desembussos amb i sense danys.