Em queden cobertes les despeses del “camió cuba” (desembús de canonades)?

Sí, en el cas de tenir contractada aquesta garantia, amb els nostres actuals productes cobrim fins a 500 € per sinistre i 1.000 € per anualitat, pels desembussos amb i sense danys.