Els meus fills estan assegurats amb la meva pòlissa de la llar?

Els teus fills menors d’edat també estan assegurats amb la teva Assegurança de la Llar, sempre que convisquin amb tu en el mateix habitatge.