Haig de retornar a l’asseguradora les rendes que m’han indemnitzat, un cop que les vaig recuperant del llogater a través de Sentència Judicial?

Una vegada que des de Mútua de Propietaris t’haguem indemnitzat, nosaltres mateixos ens encarregarem de reclamar a l’inquilí deutor. Tingues en compte que en el cas que el llogater també t’aboni les rendes, hauràs de retornar-les a l´asseguradora.