Davant la situació excepcional d’Estat d’Alarma per COVID-19, si el propietari és un particular sense consideració de gran tenidor, què es pot fer si l’inquilí em manifesta que no pot pagar la renda de lloguer?

Si el propietari és un particular sense consideració de gran tenidor, té l’opció d’acordar amb l’inquilí una moratòria equivalent a 3 mesos de renda, prorratejant aquestes mensualitats de juliol a desembre de 2020, tret que totes dues parts acordin prorrogar o posposar el pagament per a una data posterior.

Cal signar un annex al contracte de lloguer, el qual et facilitarem des de Mútua de Propietaris.

És imprescindible traslladar a Mútua de Propietaris el document de l’acord de la moratòria entre propietari i inquilí signat per tots dos, tan aviat com es formalitzi. Mentre es mantingui l’Estat d’Alarma, si no és possible disposar del document signat per totes dues parts, serà suficient amb el document signat únicament pels inquilins. Posteriorment, una vegada normalitzada la situació, haurà d’adjuntar-se en pòlissa el document signat per totes dues parts.

Descarrega l’annex d’acord de moratòria aquí.

Aplicable a pòlisses amb efecte anterior al 01/03/2020 i sempre que la pòlissa estigui vigent en el moment de l’impagament.