Com opera la garantia d’Impagament de quotes de la Comunitat?

Si la Comunitat té contractada aquesta cobertura per la garantia de Defensa Jurídica, l’assegurança cobreix les despeses de la reclamació de les quantitats pendents de pagament als propietaris morosos, prèvia acreditació del deute mitjançant el Llibre d’Actes de la Junta, i sempre que l’origen de l’impagament s’iniciï dins de la vigència de la pòlissa. A més, com a complement a la reclamació, l’assegurança de Mútua de Propietaris permet cobrar l’avançament de l’import de les quotes impagades fins a un màxim de 600 €, mentre se segueixen les gestions de reclamació per via judicial.