Com actuar si l’Assegurat rep una demanda judicial?

S’haurà de traslladar la demanda amb la màxima celeritat a la Mútua de Propietaris, qui s’encarregarà d’analitzar el cas i donar les pertinents instruccions a l’assegurat, en funció de les cobertures de la pòlissa. És molt important prendre nota de la data exacta en què s’ha rebut la demanda, ja que d’això dependran els terminis de contestació.