Com actuar si l’Assegurat rep una demanda judicial?

S’haurà de traslladar la demanda amb la màxima celeritat a la Mútua de Propietaris, qui s’encarregarà d’analitzar el cas i donar les pertinents instruccions a l’assegurat, en funció de les cobertures de la pòlissa. És molt important prendre nota de la data exacta en què s’ha rebut la demanda, ja que d’això dependran els terminis de contestació.

Administrar cookies