Com actuar en cas que la Comunitat rebi una demanda judicial?

S’haurà de traslladar la demanda amb la màxima celeritat a la Mútua de Propietaris, qui s’encarregarà d’analitzar el cas i donar les pertinents instruccions a l’assegurat, en funció de les cobertures de la pòlissa. És molt important comprovar que la demanda va dirigida contra la Comunitat, i anotar la data exacta en què s’ha rebut, ja que d’això dependran els terminis de contestació.