Com actuar davant un sinistre considerat com a consorciable?

S’ha de comunicar al Consorci de Compensació d’Assegurances, presentant la documentació requerida per aquest Organisme.