A partir de quan es poden començar a cobrar les rendes impagades?

Es cobren una vegada recaigui sentència ferma, i es pot sol·licitar un avançament d’indemnització mensual a partir del tercer mes, sempre que s’hagi interposat la demanda.