Estudi “Veïns en Comunitat” realitzat per Mútua de Propietaris

estudio

Les reformes comunitàries, la morositat, l’ús de zones comunes i els sorolls són les principals causa d’enfrontament entre propietaris

NOMÉS UN 10% DELS VEÏNS ASSISTEIX SEMPRE A LES REUNIONS DE LA SEVA COMUNITAT

Nou de cada deu comunitats compten amb una assegurança que cobreix possibles eventualitats, d’acord amb l’estudi “Veïns en Comunitat”

Només un 10% dels veïns es presenta sempre a les reunions de la seva Comunitat, registrant-se un percentatge d’assistència inferior al 50% en el 63% de les convocatòries.

Així ho reflecteix l’estudi “Veïns en Comunitat” realitzat per Mútua de Propietaris , l’asseguradora especialista en la propietat immobiliària, en col·laboració amb ICEA, per conèixer el funcionament de les comunitats de veïns a Espanya.

L’estudi desvetlla que la meitat de les comunitats de veïns (48%) només realitza una reunió anual, tot i que, a més quantitat de veïns, més reunions (en el 32% de les comunitats grans es realitzen tres o més reunions a l’any, enfront del 13% de mitjana).
Falta d’interès (33%); horaris (24%) i confiança en les decisions dels responsables (19%), són les principals excuses per no assistir, encara que un 9,6% també esmenta possibles “conflictes amb els veïns” per no assistir a les convocatòria.
I aquí és on comencen les disputes…. Les reformes comunitàries són la principal causa de conflicte entre propietaris (28,9%), seguida molt d’aprop per la morositat (24%), els conflictes d’interessos (14,2%), l’ús de zones comunes (11,9%) i els sorolls (8,8%).
Per això, a l’hora d’enumerar les principals qualitats que són necessàries per a una bona convivència figura en primer lloc el respecte (41,6%); l’educació (27,7%); el diàleg (15,6%) i la responsabilitat en la utilització d’espais compartits (11,5%).

Entre les principals preocupacions dels veïns se situen la conservació i el manteniment de l’edifici (38,7%); de nou, la morositat (16,9%), i els veïns sorollosos (14,2%), sense oblidar aspectes com la seguretat, les derrames, o la contractació d’una bona assegurança de comunitat.

En aquest aspecte el Director de Desenvolupament Corporatiu de Mútua de Propietaris, David Grau, va explicar que per donar solucions a aquestes preocupacions “les companyies d’assegurances hem d’evolucionar oferint una especialització que doni cobertura a les necessitats de manteniment a través de revisions periòdiques que incloguin tota la informació sobre l’estat de conservació de l’immoble per facilitar un diagnòstic, definir accions preventives de sinistres i oferir un estalvi econòmic a la comunitat més enllà de l’assegurança”.
En aquest últim punt, s’observa una alta penetració de l’assegurança de comunitats: nou de cada deu comunitats compten amb una assegurança que cobreix possibles eventualitats.
“Existeix un augment de la conscienciació del valor dels actius immobiliaris i, per això, s’han incrementat les pòlisses que ajuden a mantenir la salut dels edificis”, assegura Grau, qui considera que encara existeixen uns 500.000 edificis residencials col·lectius a Espanya sense assegurança, dels 1,9 milions existents.

La contractació d’una assegurança per a la comunitat és una decisió que s’adopta per votació de gairebé el 74% dels veïns, donat que no és obligatori excepte en les comunitats autònomes de Madrid i València.
D’altra banda és destacable que només un 32% dels veïns coneix les cobertures de la seva pòlissa, sent les més conegudes els danys per aigua, els danys per foc i la responsabilitat civil.
De fet, segons les últimes dades d’ICEA, els sinistres més habituals en les comunitats de veïns són els danys per aigua (81,5%), seguit dels fenòmens atmosfèrics (21%), el trencament de vidres (10%) i la Responsabilitat Civil (8%).
Internet (28%); l’Administrador de Finques (27,7%) i el mediador d’assegurances (16%) són les principals vies per a la contractació d’una assegurança.
I és que, els veïns han mostrat altes dosis de confiança en els professionals que gestionen la seva comunitat: un 85% en el cas del President, i un 76% en l’Administrador de Finques.

DECÀLEG DEL BON VEÍ
1. Assisteix a les reunions de la Comunitat.
2. Té cura dels espais compartits.
3. Evita sorolls.
4. Educa als teus fills en les normes de convivència.
5. Vigila les teves mascotes.
6. Respecta el treball dels professionals.
7. Col·labora amb els veïns.
8. Paga les teves quotes a temps.

9. Respecta la privadesa

10. Compleix la normativa sobre manteniment d’edificis (ITE)