L'assegurança d'impagament de lloguers de Mútua de Propietaris obté la millor qualificació en un estudi realitzat per l'OCU - Mutua de Propietarios

L’assegurança d’impagament de lloguers de Mútua de Propietaris obté la millor qualificació en un estudi realitzat per l’OCU

L’organització va analitzar vint pòlisses procedents de catorze companyies per conèixer què ofereixen avui les asseguradores als arrendadors.

La pòlissa Mútua Lloguer de Mútua de Propietaris ha asolit la primera posició en el rànquing de millors Pòlisses d’assegurança d’Impagament i Protecció Jurídica d’Arrendadors realitzat per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).
L’estudi ha analitzat un total de 20 pòlisses procedents de 14 companyies diferents amb l’objectiu de conèixer què ofereixen avui les asseguradores als propietaris de pisos en lloguer, per la qual cosa van plantejar a totes les companyies el mateix supòsit.

La pòlissa Mútua Lloguer de Mútua de Propietaris va obtenir una qualificació de 78 punts sobre 100, oferint a més la millor prima.