El futur digital del sector immobiliari - Mutua de Propietarios

El futur digital del sector immobiliari

Els avenços tecnològics en el sector immobiliari oferiran en el futur eines i sistemes facilitar el procés de compra o lloguer d’un immoble. A Mútua de Propietaris estem al dia de totes les innovacions en el sector immobiliari, Atents! El reconeixement facial, la signatura digital o la tecnologia de […]