El benefici de Mutua de Propietarios supera els 10 milions d'Euros l'any 2012 - Mutua de Propietarios

El benefici de Mutua de Propietarios supera els 10 milions d’Euros l’any 2012

Les primes es van incrementar en un 4%.

El benefici abans d’impostos obtingut en l’exercici 2012 per Mutua de Propietarios va arribar als 10,6 milions d’Euros amb un increment del 5% respecte a l’any anterior. L’Entitat considera molt satisfactori haver aconseguit novament un elevat nivell de resultats tot i el difícil entorn econòmic vigent. Així mateix, el volum de primes d’assegurança directa es va incrementar en un 4%, arribant als 72,7 milions d’euros. La Mútua també va augmentar la seva quota de mercat en el ram de Multirisc d’Edificis en el qual desenvolupa principalment la seva activitat.

El resultat del compte tècnic es va situar en 11,8 milions d’Euros amb un increment del 24% respecte a l’exercici precedent i ha estat positiu en tots els rams en què opera l’Entitat.

En tancar l’exercici 2012, Mutua de Propietarios disposava d’un marge de solvència superior als 75 milions d’Euros que representava 5,9 vegades la quantia mínima legalment requerida. Així mateix, la cobertura de provisions tècniques va aconseguir un excedent de 55 milions d’euros, doblant pràcticament els actius aptes les provisions a cobrir.