DIA INTERNACIONAL DE LA PROTECCIÓ DE LA CAPA D’OZÓ

El DIA INTERNACIONAL DE LA PROTECCIÓ DE LA CAPA D’OZÓ se celebra el 16 de setembre de cada any des de 1995 en què va ser instituït per l’Organització de les Nacions Unides. Aquest any, Mútua de Propietaris, dins de la seva CAMPANYA 12 MESOS – 12 DIES s’ha unit a aquesta celebració per fomentar el COMPROMÍS com a valor coincident entre Mútua i la filosofia d’aquest Dia, i ho fa facilitant alguns consells per ajudar a protegir la capa d’ozó com els següents:

  • Evita la compra i consum d’aerosols o sprays amb gasos clorofluorocarbonos (CFC).
  • Evita l’ús d’extintors que continguin halones, substància molt agressiva per a la capa d’ozó.
  • Controla que el material aïllant que compres no contingui (CFC), en el seu lloc pots utilitzar suro aglomerat fosc, que compleix la mateixa funció i no contamina el medi ambient.
  • Realitza un bon manteniment dels aires condicionats, ja que el seu mal funcionament provoca fuites de CFC a l’atmosfera.
  • Truca a un tècnic si notes que el congelador no treballa com cal, ja que pot tenir fuites. El mateix passa amb l’aire condicionat en els automòbils.
  • Compra electrodomèstics per a la llar i bombetes de baix consum. A més de contaminar menys, estalviaràs en la teva factura elèctrica.

La data va ser triada en commemoració de la signatura del Protocol de Montreal referit a l’eliminació gradual i obligatòria de les substàncies que li afecten. La celebració d’aquest dia reflecteix el procés de col•laboració mundial que ha aconseguit grans avenços en la lluita contra aquesta amenaça terrible contra la humanitat i és una eina útil per determinar els compromisos estatals i la distribució del Fons Multilateral creat fa més de quinze anys per al finançament de països perquè puguin complir amb les seves obligacions ecològiques, a més d’un reconeixement permanent a les cent noranta-vuit nacions que van signar el Protocol de Montreal.

L’ozó és un gas inestable i vulnerable que es troba en forma natural en l’atmosfera, a uns 25 / 30 quilòmetres de la superfície terrestre. És una forma d’oxigen la molècula del qual posseeix tres àtoms en comptes de dos; el tercer és el que el torna verinós encara que la seva generació i destrucció és una constant que ens permet la supervivència. En aquesta degradació intervé la radiació solar.

Entre les substàncies que alteren la capa d’ozó destaquen el clor i el brom. Aquests productes han tingut un ús generalitzat pel que la seva eradicació és una tasca complicada. Es troben en gasos refrigerants, propelentes d’aerosols, escumes de poliuretà, extintors d’incendi, agents fumiguicides, etc. Inventats l’any 1928 van ser utilitzats massivament a partir de meitat del s. XX.

Així, el 16 de setembre, Dia Internacional de la Protecció de la Capa d’Ozó, és el dia en què s’han d’analitzar polítiques en conjunt per contrarestar els efectes desastrosos de pràctiques antiecològiques. El finançament de tecnologies que impedeixin la proliferació de substàncies nocives per a la capa d’ozó i una excel•lent oportunitat de pensar en el present per poder comptar amb un futur.