COJEBRO I MÚTUA DE PROPIETARIS SIGNEN UN ACORD DE COL.LABORACIÓ

Mútua de Propietaris i COJEBRO Associació de Brokers d’Assegurances, han signat un acord de col•laboració mitjançant el qual ambdues societats treballaran conjuntament de forma activa en temes de formació, tecnologia i desenvolupament de nous productes i serveis per als clients, així com dinamitzar l’activitat de negoci conjunt.

El President de COJEBRO, Antonio Muñoz-Olaya, va destacar que en aquest moment es necessiten més socis que proveïdors per aconseguir objectius comuns, millorar servei, productes i qualitat per als clients. Per la seva banda Christopher Bunzl, Director General de Mútua de Propietaris, considera que aquest acord ha permès establir les bases sobre les que construir una relació perdurable en el temps basada en la confiança i en el patrimoni professional i personal que ambdues societats aporten al mateix.

La col•laboració es concreta en:

  • Productes exclusius per COJEBRO amb cobertures específiques.
  • Accions formatives i de desenvolupament comercial.
  • Promoció de mitjans telemàtics per facilitar les comunicacions.
  • Facilitar el suport tècnic i operatiu a la xarxa de corredories de COJEBRO.

Des de Mútua de Propietaris es proposaran les accions comercials oportunes, personalitzades a les característiques i necessitats de cada Soci de COJEBRO, amb l’objectiu d’incrementar el negoci conjunt.

acuerdo cojebro web