Adaptació a SEPA

Mútua de Propietaris s’ha adaptat a la normativa de Zona Única de Pagaments i Cobraments en Euros (SEPA). El principal canvi consisteix en la substitució de l’actual codi de compte corrent per l’IBAN per la qual cosa caldrà introduir-lo en totes les opcions relacionades amb la domiciliació bancària. Per facilitar l’adaptació s’ha habilitat un convertidor de comptes bancaris que permet obtenir l’IBAN i registrar-lo als nostres sistemes.

Així mateix, hem incorporat al nostres processos l’ordre de domiciliació (mandat) a signar pel prenedor / titular del compte, el document original del qual s’haurà de remetre a la Companyia.